Mistrzostwa Polski w Testowaniu Oprogramowania i największa testerska konferencja. Weź udział - zostań mistrzem!

Kwalifikacje

7 marca 12:00


Zadanie 1

Testowanie udostępnionej przez nas aplikacji oraz zaraportowanie najbardziej krytycznych Waszym zdaniem defektów. Łącznie raportujecie TYLKO 8 defektów, a ocenie zostanie poddanych 5 głównych. 3 rezerwowe defekty, które będą oceniane jeśli pojawią się remisy. Macie na to 24h.

Zakończono

Zadanie 2

Ocena własnych prac, podczas której przyporządkujecie swoje wcześniej zaraportowane defekty do znanych komisji defektów lub do innej kategorii (m.in. duplikat, niereprodukowalny itd.). Macie 24h.

Zakończono

Aplikacja przygotowana przez

UWAGA:

Metoda raportowania oraz oceniania zostanie opublikowana nie później niż w momencie rozpoczęcia kwalifikacji.

Nasz regulamin naszpikowany jest wieloma regułami, których nieprzestrzeganie może zakończyć się dyskwalifikacją. Wynika to z doświadczeń ubiegłorocznych zawodów i prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Pytania i odpowiedzi

Ile raportów ma przygotować drużyna?

Jeden raport. Raportuje tylko kapitan w drużynie.

Czy jeśli prześlę 6 defektów „głównych” to zostanę zdyskwalifikowany?

TAK. Należy przesłać 5 defektów „głównych”.

Czy jeśli źle ocenię swoje zgłoszenia zostanę zdyskwalifikowany?

NIE. Komisja zmodyfikuje ocenę wg swoich wewnętrznych wytycznych.

W regulaminie jest nfo, że za duplikaty jest 0 punktów. Ale chodzi o duplikat własnego wcześniej znalezionego błędu (jednego z 8), czy będzie wspólna baza i zasada kto pierwszy ten lepszy? Bo jeśli kto pierwszy ten lepszy, to fajnie byłoby wiedzieć wcześniej, żeby zarezerwować sobie czas na 12:00.

Nie będzie wspólnej bazy. Duplikat dotyczy własnych zgłoszeń.

Z regulaminu kwalifikacji: "8. W kwalifikacjach brane są pod uwagę tylko defekty reprodukowalne na jednym ze środowisk testowych Komisji Sędziowskiej. Komisja Sędziowska dysponuje 10 popularnymi konfiguracjami. Defekty których nie uda się zreprodukować na którymkolwiek z tych środowisk nie będą brane pod uwagę w końcowej klasyfikacji po kwalifikacjach." -> Czy udostępnione zostaną do wiadomości publicznej te konfiguracje?

Szczegółowe informacje o konfiguracjach nie będą udostępniane. Konfiguracje bazują na analizie najpopularniejszych środowisk zgodnych z ranking.pl. W kwalifikacjach obowiązuje ten sam sprzęt jak ten opisany w ogólnym regulaminie Mistrzostw.

Regulamin

Regulamin Kwalifikacji do Mistrzostw Polski w testowaniu oprogramowania TestingCup 2017

§1 Wstęp

1. Niniejszy Regulamin jest uzupełnieniem Regulaminu Mistrzostw Polski w testowaniu oprogramowania i odnosi się tylko do Kwalifikacji.

2. Podczas Kwalifikacji obowiązują:

a. Regulamin Kwalifikacji do Mistrzostw Polski w Testowaniu Oprogramowania (niniejszy dokument).

b. Regulamin Mistrzostw Polski w Testowaniu Oprogramowania ( http://testingcup.pl/regulamin.html ).

3. Celem Kwalifikacji jest wyłonienie uczestników Mistrzostw Polski w Testowaniu oprogramowania.

§2 Przebieg

1. Kwalifikacje rozpoczynają się dnia 7 marca 2017 r. o godzinie 12:00

2. Kwalifikacje polegają na:

a. Testowaniu dostarczonej aplikacji i raportowaniu defektów.

b. Ocenie własnych defektów poprzez przypisanie każdego z nich do kategorii:

i. znany defekt (wraz z referencją do tego defektu),

ii. nieznany defekt,

iii. duplikat (wraz z referencją do defektu którego jest duplikatem),

iv. defekt trywialny lub literówka,

v. “niedefektu”- rozumiane jako zachowanie aplikacji zgodne z oczekiwaniem bądź sugestia odnośnie funkcjonalności.

3. Od 7 marca 2017 r. od godziny 12:00 do 8 marca 2017 r. do godziny 12:00 uczestnicy kwalifikacji mają czas na szukanie i zgłoszenie defektów. Zgłoszenia dokonują wykorzystując metodę wybraną przez organizatora.

4. Od 9 marca 2017 r. od godziny 12:00 do 10 marca 2017 r. do godziny 12:00 uczestnicy kwalifikacji mają czas na przypisania własnych defektów do listy znanych defektów lub odpowiedniej kategorii. Po tym czasie defekty nieprzypisane do znanych defektów lub kategorii nie mają wpływu na klasyfikację, tj. nie zostaną uwzględnione podczas zliczania punktów.

5. W trakcie testowania uczestnicy mogą zgłosić:

a. 5 defektów najbardziej krytycznych tzw. “główne”, które są brane pod uwagę w ocenie prac,

b. 3 dodatkowe defekty tzw. “rezerwowe”, wykorzystywane tylko w przypadku remisu na granicy progu kwalifikującego.

6. W przypadku wysłania większej liczby defektów drużyna lub uczestnik indywidualny zostają zdyskwalifikowani.

7. W przypadku przekroczenia zdefiniowanych w Regulaminie terminów i godzin drużyna lub uczestnik indywidualny zostają zdyskwalifikowani.

8. W kwalifikacjach brane są pod uwagę tylko defekty reprodukowalne na jednym ze środowisk testowych Komisji Sędziowskiej. Komisja Sędziowska dysponuje 10 popularnymi konfiguracjami. Defekty których nie uda się zreprodukować na którymkolwiek z tych środowisk nie będą brane pod uwagę w końcowej klasyfikacji po kwalifikacjach.

9. Jeśli w jednym zgłoszeniu defektu znajduje się ich dwa lub więcej, punktacji dokonuje się na podstawie najmniej krytycznego defektu.

10. Punktacja:

a. Każdy defekt znany przed rozpoczęciem kwalifikacji ma przypisaną punktację: 0,1,2,5,7 lub 10 punktów. Punktacja jest związana z ważnością defektu. Przypisania punktacji dokonuje Komisja Sędziowska.

b. Każdy nieznany defekt zostanie zweryfikowany przez Komisję Sędziowską i zostanie mu przypisana punktacja. Przypisania punktacji dokonuje Komisja Sędziowska.

c. Za zgłoszenie niereprodukowalne (patrz §2.8 niniejszego dokumentu) uczestnicy otrzymują 0 punktów.

d. Za duplikat uczestnicy otrzymują 0 punktów.

e. Za defekt trywialny bądź literówkę uczestnicy otrzymują 1 punkt.

f. Za “niedefekt” uczestnicy otrzymują 0 punktów.

11. Komisja Sędziowska dokona weryfikacji przypisania defektu (dokonanego przez zawodników indywidualnych lub drużyny) do danej kategorii i referencji i w razie potrzeby zmieni je na poprawne.

12. Ostatecznego przypisania do kategorii i referencji dokonuje Komisja Sędziowska.

13. Reguły komunikacji zostały opisane w Regulaminie Mistrzostw Polski w testowaniu oprogramowania w §3.21 i § 3.22

14. W czasie kwalifikacji zabronione jest wykorzystywanie dekompilatorów.

§3 Wyniki

1. Klasyfikacje generalne są prowadzone na podstawie sumy punktów za zgłoszone defekty.

2. Wyniki kwalifikacji (rozumiane jako listę zakwalifikowanych drużyn i uczestników indywidualnych) zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.testingcup.pl najpóżniej 10 dni od dnia rozpoczęcia Kwalifikacji.

3. Odwołania od decyzji Komisji Sędziowskiej będą przyjmowane w terminie do 3 dni od dnia ogłoszenia wyników Kwalifikacji na Mistrzostwa. Organizator zastrzega sobie możliwość rozstrzygnięcia odwołania w ciągu 14 dni od wpłynięcia zgłoszenia.

§4 Postanowienia końcowe:

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2. Uczestnicy nieprzestrzegający Regulaminu mogą zostać zdyskwalifikowani.

3. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Poprzez uczestnictwo w Kwalifikacjach uczestnik Mistrzostw oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są jasne, zrozumiałe i akceptuje je bez zastrzeżeń.